E-Learning


Plaats onze video’s in uw LMS of in een Office 365 video kanaal en bekijk waar uw interesse naar uitgaat op uw eigen tijd, plaats en tempo.


Bekijk de
voorbeeld video
e-learning mobile Office 365

Maatwerk


Op basis van jullie werkwijze, bestanden en sjablonen worden instructievideo’s gemaakt. Zo wordt een inefficiënte werkwijze voorkomen of gecorrigeerd. Dit creëert een uniforme manier van werken en het verhoogt de inzetbaarheid van uw medewerkers. Zo werkt u nieuwkomers met een minimale inspanning op de juist wijze in.

Meetbaar resultaat

Nulmeting

Test welke video’s relevant zijn en verlies geen tijd met het leren van reeds bekende functies

Oefeningen

Naast het bekijken van de video’s krijgt u oefenopdrachten met de uitwerking erbij

Examen

Test uw opgedane kennis en zie welke video’s u eventueel opnieuw moet bekijken

Voortgangsrapport

Ontvang ieder jaar een rapport van al uw resultaten en de geboekte vooruitgang

Trainingsbehoefte


Ieder kwartaal kunnen wij de trainingsbehoefte meten.
Deze wordt voor u in kaart gebracht én gepresenteerd in een duidelijk overzicht.